Nordea WebTV

Hver mandag oppsummerer våre analytikere i Nordea Markets den siste ukens begivenheter og markedsbevegelser, samt gjennomgår de viktigste makrobegivenheter i uken som kommer.

Presentasjonen er vinklet mot forhold som driver rente- og valutamarkedet.

I tillegg til den ukentlige WebTV sendingen lager vi nå ferske markedsoppdatinger for å kommentere viktige begivenheter i markedet.

06 Feb:
Ledende indikatorer internasjonalt peker mot at veksten kan ta seg opp første del 2017. Det kan gi støtte til snuoperasjonen i norsk økonomi.
30 Jan:
Denne uken får vi en rekke viktige norske og internasjonale nøkkeltall. Viktigst er nok arbeidsmarkedstall både i Norge og USA sammen med europeiske inflasjonstall.
23 Jan:
I denne ukens sending diskuterer vi om strengere kredittpraksis etter innføringen av boliglånsforskriften vil ramme boligmarkedet. Vi ser også på veksten internasjonalt: ...