e-Markets

Seminaret tar for seg en innledende presentasjon av Nordeas elektroniske handelsplattform e-Markets der du som kunde enkelt kan gjennomføre valutavekslinger, terminsikringer, swapper og fastrenteplasseringer, samt legge inn ordre for kjøp og salg av valuta på et forhåndsbestemt nivå.

Tjenesten tilbyr lett-tilgjengelig markedsinformasjon om valuta, råvarer, renter, makrodata og analyser.

Målgruppe: Ny eller eksisterende e-Markets privat/ bedrifts-kunde

Tema: e-Markets i praksis

Les instruksjoner for innloggningPDF

Tilbake til kursoversikt

 

Kommende webinarer om e-Markets
Tittel Dato Tid Lokasjon Påmelding
-- -- -- -- Påmelding